Till innehåll på sidan

Forskningsöversikt

Under 2019 togs initiativ till att göra en kartläggning av forskning som bidrar till kunskapsutveckling och med relevans för Tillämpad stadsbyggnad.

Syftet är att få fram en forskningsöversikt, att identifiera aktiva forskare och forskningsgrupper samt att det kan bilda utgångspunkt för gemensamma forskningsansökningar och framtida samarbeten. Den första omgången inriktades på några av de universitet och högskolor som utbildar arkitekter eller bedriver forskning och undervisning inom området. Den första versionen av forskningsöversikt bygger på svar från en enkät, information som inhämtats på hemsidor samt intervjuer med nyckelpersoner.

Svar som inkom i första omgångens kartläggning omfattar forskargrupper på KTH Arkitektur, Chalmers Tekniska högskola, Lunds Tekniska högskola, Blekinge Tekniska högskola samt Högskolan i Gävle, Malmö Universitet.